Právna Asistenciainfo@finservices.sk

Projekt „Škoda nemusí byť strata“

Odborné a Právne poradenstvo, zastupovanie alebo sprostredkovanie zastupovania klientov, ktorí sú oprávnene nespokojní s výsledkom riešenia poistnej udalosti zo strany poisťovne a vymáhanie poistného plnenia alebo náhrady škody od poisťovne resp. od akéhokoľvek subjektu, ktorý spôsobil škodu (napr. štát, fyzická osoba, právnická osoba).

Právna asistencia KOMFORT

Je typ pripoistenia k neživotným poistným produktom v spoločnosti AXA, ktoré klientovi prináša právne služby počas celého roka v rôznych segmentoch jeho spoločenského života:

  • Spotrebiteľské spory
  • Spory z úverových zmlúv
  • Náhrada škody
  • Správne konania (daňový úrad, stavebný úrad, katastrálny úrad)
  • Spory s dodávateľmi služieb (elektrina, plyn, voda, TV, telefóny...)
  • Dedičstvo
  • Susedské spory
  • Právne zastúpenie – mimosúdne aj súdne konanie, príp. správne konanie

Napíšte nám

Ak máte nejaké otázky, pripomienky alebo sa len chcete o nás dozvedieť viac.
* sú označené povinné údaje
Prihlásenie